Põhitegevus

Meie põhitegevus Eestis

Energeetika

Tulevik on targa elektrivõrgu päralt, mida iseloomustab kolm suurt trendi: taastuvenergeetika kasv, kohalik mikrotootmine ja igapäevaelu laiem elektrifitseerimine. Need trendid suurendavad vajadust investeerida üha enam elektrivõrkude ümberehitusse ja nende nutikamasse opereerimisse. Meie pikaajaline kogemus ja uudsed lahendused aitavad meid liikuda kiiremini targa elektrivõrgu suunas. Oleme energiatootjate, võrguettevõtete ja –müüjatega teinud koostööd juba aastakümneid ning energiasektori põhjalik tundmine annab meile selge konkurentsieelise.

Telekommunikatsioon

Ülikiire interneti levik ja tungimine üha sügavamale igapäevaellu muudab selle sarnaseks elektriga, mis peab olema kättesaadav alati ja kõikjal. Selleks on vaja luua kiire ja turvaline andmeside võrk ning Enersense on selles vallas selge liider. Meil on pikaajaline kogemus televõrkude ehitamisel ja hooldamisel ning tänapäevase fiiber-optikal põhineva võrgu ehitamine on meie tuumkompetents.

Tuuleparkide hooldus ja remont

Enersense on osalenud peaaegu kõikide Eesti tuuleparkide ehitamisel või hooldamisel. Lisaks Eestile on meie toel rajatud mitmeid tuuleparke Soomes ja Leedus. Lisaks projekteerime ja ehitame ning hooldame unikaalse konfiguratsiooniga elektrivõrgust sõltumatuid hübriidsüsteeme, kuhu on lisaks akudele kaasatud nii tuule- kui ka päikeseenergia. Need sobivad eriti väikesaartele või eraldiseisvate asumite elektriga varustamiseks. Tuuleparkide hoolduse ja remondiga tegeleb Empower 4Wind.