Strateegia

Enersense’i põhistrateegiaks on olla tulusa äritegevuse kaudu heitevabade energialahenduste looja ja saastevaba ühiskonna võimaldaja. Enersense’i strateegia toetab ühiskonnas käimasolevat energiarevolutsiooni, kus energiatootmine läheb üha enam üle taastuvatele energiaallikatele ja lõpptarbijad on üha teadlikumad energiatootmise mõjust keskkonnale ja ühiskonnale laiemalt.

20. oktoobril 2022. aastal määratlesime oma strateegia ja fookusvaldkonnad, millele ettevõte lisaks praegusele projekti- ja teenindustegevusele 2027. aastaks väärtusahela laiendamisega keskendub.

Enersense püüdleb jõuliselt uue äritegevuse nimel, mis põhineb:

 • avamere tuuleenergial, eelkõige tuuleenergia sihtasutustel;
 • projektiarenduselt, omamisel ja maismaatuuleenergia ja päikeseenergia omatootmisel;
 • heitevabadel transpordi- ja elektrisõidukite laadimislahendustel.

Oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks keskendub ettevõte järgmistele põhiteemadele:

 • Võimsuste arendamine, et säilitada ja võita ettevõtte sihtriikides väheste heitmetega ja heitevabasid energiaprojekte

  Enersense’i eesmärk on suurendada oma rolli väljakujunenud kliendisuhetes, mis hõlmavad väheste heitmetega ja heitevabu energiaprojekte, näiteks tuumaenergia projekte, ja eelkõige suurendada kliendisuhteid, mis hõlmavad investeeringuid taastuvatesse energiaallikatesse (näiteks päikese- ja tuuleenergia) ja uutesse energiatehnoloogiatesse (näiteks vesinik).

 • Valdkonna parimate teadmiste tagamine ja parimate töötajate hoidmine

  Ettevõte püüab pakkuda oma töötajatele tõhusaks tööks parimaid ressursse ning võimalusi eksperdina areneda ja kasvada. Ettevõte teeb koostööd ülikoolide ja koolidega, et toetada energiasektori arengut ning säilitada oma positsiooni tipptegijate seas ka teadusvaldkonnas.

 • Oma tegevuse tõhustamine ja oma valdkonnas kululiidriks olemine

  Enersense’i projektitegevuse nurgakivideks on kulutõhusad funktsioonid ja paindlik tööjõukasutus, sünergia ja koostöö ärivaldkondade vahel eelkõige ressursside jaotamise ja kogutarnete vaatenurgast ning kuludistsipliin projektide hinnakujunduses. Protsessid, platvormid ja eraldatud ressursid toetavad tulevikus üha enam teabevahetust, mis omakorda suurendab koostööd ja ristmüüki ärivaldkondade vahel ja erinevates riikides.

 • Kasumliku orgaanilise ja anorgaanilise kasvu jätkamine

  Ettevõte keskendub oma kasvustrateegia elluviimisele, pannes rõhku kasumlikkusele. Lisaks orgaanilisele kasvule hõlmab ettevõtte strateegia majanduskasvu läbi ettevõtete omandamise. Potentsiaalsete omandamissihtmärkide peamised kriteeriumid on uue tehnoloogia või eriteadmiste omandamine, aga ka strateegiliste fookusvaldkondade tugevdamine. Enersense kaalub ka anorgaanilist rahvusvahelist kasvu, et tugevdada oma turupositsiooni teatud tegevusriikides või laieneda uutesse geograafilistesse piirkondadesse.