Kesk- ja madalpinge võrgud

Elektri kesk- ja madalpingevõrgud toovad elektri suurtootmisest tarbijateni ning nende töökindlus on kriitilise tähtsusega kogu ühiskonna jaoks.

Enersense’s oleme ehitanud olulise osa kõikidest elektriliinidest ja alajaamadest Eestis. Elektrivõrkude ehitus ja hooldus on alati olnud meie üks põhitegevusi ja siin me pakume täislahendusi, sh. uute elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine, igapäevane liinide ja seadmete remont ja hooldus, rikete likvideerimine ja operatiivteenindus. Lisaks pakume me ettevõtetele elektrivõrkude käiduteenust ning ehitame ja hooldame välisvalgustuse võrke ja –süsteeme.

Sähköasemien, voimajohtojen ja tuulivoiman rakentamispalvelut avaimet käteen -projekteina

Mõned näited meie tehtud töödest:

 • Koidula piiripunkti elektrivarustuse ehitamine
 • Ämari lennuvälja elektrivarustuse ehitamine
 • Idaringtee I ja II etapi ehitamine Tartus
 • Vabaduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli puiestee elektrivarustuse ning tänavavalgustuse rekonstrueerimine
 • Tallinna ja Tartu linna tänavavalgustussüsteemi hooldustööd ja ööpäevaringse toimimise tagamine (koostöös Elektrilevi OÜ-ga)
 • Tallinnas Toompea tänava valgustuse rekonstrueerimine, valgustite ja õhuliinide asendamine Paldiski maanteel, Toompuiesteel, Endla ja Luise tänavatel
 • Tallinna Lennujaama radiatsiooni seiremonitoride paigaldus, vajaliku side- ja elektrisüsteemi ehitamine
 • Tallinna Kultuurikatla elektrivarustus ehitamine
 • Paide Linnastaadioni valgustuse ehitamine
 • Viljandi ja Maardu linna tänavavalgustuse renoveerimine KIK projektide raames
 • Raamhanke- ja projekteerimistööde teostamine Elektrilevi paigaldistes üle Eesti