Väärtused

Meie väärtused on põhimõtted, mis annavad edasi seda, kuidas organisatsiooni liikmed käituvad ja suhtlevad kollektiivis, kui ka välissuhete tasandil.

Oleme julged

Me julgeme mõelda suurelt, teha otsuseid ja õppida oma vigadest.

Me kasutame oma pikaajalisi kogemusi selleks, et luua ühiskonnale igapäevast väärtust.

Me oleme avatud tulevikuvõimalustele.

Kasvame jätkusuutlikult

Me kasvatame oma äri vastutustundlikult koos oma kolleegide, klientide ja partneritega.

Me lähtume jätkusuutlikkusest kõiges, mida teeme, pidevalt arenedes ja täites kõiki lubadusi.

Me hindame igaühe arengut ja mitmekesisust.

Üheskoos

Me austame, tunnustame ja suhtleme teineteisega avatult.

Me võtame vastutuse selles, et koos tehes ja üksteist aidates õnnestume kõiges.

Me tagame rõõmsameelsuse, heaolu ja tööturvalisuse igapäevaselt meeskonnas.