Privaatsusavaldus meie veebilehele

Privaatsusavaldus meie veebilehele

Uuendatud 13. jaanuaril 2023

 

Oleme pühendunud teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmisele. Isikuandmete töötlemisel lähtume rahvusvahelistest ja Euroopa andmekaitsepõhimõtetest, samuti kohaldatavatest isikuandmeid käsitlevatest õigusaktidest (sh EL isikuandmete kaitse üldmäärus, kui see on kohaldatav).
Privaatsusavalduses on teavet selle kohta, miks me oma veebilehel isikuandmeid kogume, milliseid andmeid me kogume ning kuidas neid kasutame ja säilitame.

Seda privaatsusavaldust võidakse täiendada lahenduspõhiste privaatsusavalduste ja kohalike lisadokumentidega. Lisaks võivad teie kui andmesubjekti õigused eri riikides erineda, olenevalt kohalduvatest andmekaitseseadustest. See privaatsusavaldus sisaldab teavet Euroopa Liidu andmekaitseseadustel põhinevate õiguste kohta.

Vastutav töötleja / isikuandmete töötleja

Vastutav töötleja: Enersense International ja/või Enersense’i kontserni ettevõtted
Kontaktisik: Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või EL-i andmekaitsemäärusest tulenevate õiguste kasutamise kohta, siis võite meiega ühendust võtta. Võtke meiega ühendust meili teel, aadressil privacy@enersense.com.

 

Milliseid isikuandmeid kogutakse

Kui külastate meie veebilehte, saadab teie arvuti meile automaatselt teatud tehnilisi ja muid üksikasju (IP-aadress, brauseri tüüp ja külastuse allikas). Samuti kogume küpsiste abil infot selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate.

Võime töödelda ja salvestada järgmisi üksikasju:

 • Nimi ja kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress ja kodune aadress
 • Klientide tagasiside ja kontaktandmed
 • Teave meie teenuse kasutamise kohta, näiteks teave meie veebilehelt otsimise ja selle sirvimise kohta, küpsised
 • Teave huvide kohta ja profiilimine
 • Teave meie teenuse kasutamise kohta, näiteks teave meie veebilehelt otsimise ja selle sirvimise kohta, küpsised
 • Otseturunduse lubamine või keelamine

Muud registri jaoks vajalikud üksikasjad

Isikuandmete kogumise eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme ja salvestame oma külastajate isikuandmeid oma teenuse täiustamiseks ning selle tõhususe ja ohutuse arendamiseks.

Samuti kasutame isikuandmeid oma teenuste müümiseks, turundamiseks või taasturundamiseks, samuti teiega ühenduse võtmiseks. Andmeid võidakse kasutada ka meie äritegevuse ja teenuste arendamiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi või leping, vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679).

Kuidas me isikuandmeid kogume – Küpsised

Küpsised on lühikesed tekstifailid, mille veebiserver teie seadmesse salvestab. Need koguvad infot selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate.

Kasutame küpsiseid oma teenuste ja veebilehe arendamiseks ning sihitud turunduseks. Isikuandmeid koguvate küpsiste lubamine on vabatahtlik.

Oma küpsiseseadetega saate määrata, millistel eesmärkidel tohime kogutud andmeid kasutada. Pange tähele, et küpsiste keelamine võib piirata meie veebilehe toimivust ning mõjutada meie teenuse kvaliteeti.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Kaitseme isikuandmeid, ennetades riske ja planeerides turvalisust läbimõeldult.

Tagame oma veebilehe turvalisuse. Anname oma veebilehele ainult kontrollitud ligipääsuõigused ning tagame, et isikuandmeid töötlevad ainult volitatud ja pädevad isikud.

Kui edastame isikuandmeid oma partneritele, siis nõuame, et nad töötleksid ja kaitseksid isikuandmeid selle privaatsusavalduse ja kohalduvate seaduste kohaselt.

Isikuandmete avaldamine

Võimaluse korral säilitame teie isikuandmeid turvalistes Euroopa andmekeskustes.

Kasutame näiteks järgmisi teenusepakkujaid:

 • Google
 • Leadoo
 • Crazy Egg

Mõned ülalnimetatud teenusepakkujad võivad varundada või edastada andmeid väljaspool ELi/EMP riike USA-sse.

Andmesubjekti õigused

Oleme kohustunud järgima isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid seoses andmesubjekti õigusega kogutud andmete asjus. Määruse järgi on andmesubjektil õigus

 • Olla teadlik oma isikuandmete töötlemisest
 • Pääseda ligi oma andmetele
 • Nõuda andmete parandamist
 • Nõuda andmete kustutamist ja enda unustamist
 • Piirata oma andmete töötlemist
 • Andmete ülekandmisele
 • Esitada vastuväide oma andmete töötlemisele
 • Mitte nõustuda sellega, et tema kohta tehakse automatiseeritud otsuseid.

Kirjalikud taotlused tuleb saata aadressile dpo@enersense.com

Enersense Plc võib taotluse tagasi lükata või nõuda mõistlikku tasu, kui taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane või kui Enersense Plc-l on muu õigustatud põhjus taotlus tagasi lükata. Õigustatud põhjused võivad takistada Enersense Plc-d kustutamast isikuandmeid, mida tuleb säilitada näiteks kohalike seaduste täitmiseks või kontrolljälje säilitamiseks kuni kohaliku nõudeperioodi lõpuni. Samuti võib Enersense Plc-l olla sunnitud andmeid säilitama oma lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Pange tähele, et kui Enersense Plc kaitseb või kustutab teie isikuandmeid teie taotluse alusel, ei pruugi Enersense olla suuteline osutama teenuseid, mida soovite kasutada, olete varem tellinud või taotlenud, ega pakkuda teile sisu, mida soovite alla laadida või saada

Selle privaatsusavalduse ajakohastamine

Enersense Plc püüab oma veebilehte, äritegevust ja andmekaitseprotsesse ja -vahendeid pidevalt edasi arendada ning seetõttu jätab endale õiguse seda privaatsusavaldust muuta. Enersense Plc soovitab teil see privaatsusavaldus aeg-ajalt üle vaadata.

Vastavalt kohalduvatele andmekaitseseadustele võib Enersense Plc teiega ühendust võtta teiste kasutajaliideste kaudu või kogutud kontaktandmeid kasutades, et teatada teile uuendustest, millel on teile oluline mõju.