Privaatsusavaldus meie veebisaidi jaoks

Privaatsusavaldus meie veebisaidi jaoks

Uuendatud 19. veebruaril 2021

Oleme pühendunud teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmisele. Töötleme isikuandmeid kooskõlas rahvusvaheliste ja Euroopa andmekaitse põhimõtetega, samuti kehtivate isikuandmeid käsitlevate õigusaktidega (sealhulgas vajaduse korral EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega).
See privaatsusavaldus sisaldab teavet selle kohta, miks me oma veebilehel isikuandmeid kogume, milliseid andmeid kogume ning kuidas me neid kasutame ja säilitame.

Seda privaatsusavaldust saab täiendada lahenduspõhiste privaatsusavaldustega ja täiendavate kohalike dokumentidega. Lisaks võivad teie kui andmesubjekti õigused erinevates riikides erineda, sõltuvalt kohaldatavatest andmekaitseseadustest. See privaatsusavaldus sisaldab teavet õiguste kohta, mis põhinevad Euroopa Liidu andmekaitseseadustel.

Isikuandmete töötleja

Isikuandmete töötleja: Enersense International Plc
Kontaktisik: Juhtiv õigusametnik, Eero Mäkelä, dpo@enersense.com

Milliseid isikuandmeid kogutakse

Meie veebilehte külastades saadab teie arvuti meile automaatselt teatud tehnilised ja muud üksikasjad (IP-aadress, brauseri tüüp ja külastuse allikas). Samuti kogume küpsiste abil teavet selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate.

Võime töödelda ja salvestada järgmisi üksikasju:

 • Nimi ja kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress
 • Kliendi tagasiside ja kontaktid
 • Teave meie teenuse kasutamise kohta, näiteks andmed meie veebilehe otsingute ja sirvimise kohta, küpsised
 • Teave huvide ja profiili kohta
 • Teave meie teenuse kasutamise kohta, näiteks andmed meie veebilehe otsingute ja sirvimise kohta, küpsised
 • Otseturustusega seotud nõusolekud või keelud
 • Kõik muud registreerimise jaoks vajalikud üksikasjad

Isikuandmete kogumise eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme oma veebilehe külastajate isikuandmeid ja salvestame need, et parandada teenust ning suurendada tõhusust ja ohutust.

Samuti kasutame isikuandmeid oma teenuste müümiseks, turundamiseks või taasturundamiseks ning ka teiega ühenduse võtmiseks. Andmeid võime kasutada ka oma äri ja teenuste arendamiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi või leping vastavalt ELi andmekaitse üldmäärusele (2016/679).

Kuidas me isikuandmeid kogume – küpsised

Küpsised on lühikesed tekstifailid, mille veebiserver teie seadmesse salvestab. Nende abil kogutakse teavet selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate.

Kasutame küpsiseid teenuste ja veebisaidi arendamiseks ning sihtturunduseks. Isikuandmeid koguvate küpsiste lubamine on vabatahtlik.

Oma küpsiseseadetega saate määrata, millistel eesmärkidel saame kogutud andmeid kasutada. Pange tähele, et küpsiste keelamine võib piirata veebilehe toimimist ja mõjutada teenuse kvaliteeti.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Kaitseme isikuandmeid riskide ennetava juhtimise ja ohutuse oskusliku planeerimise kaudu.

Tagame, et meie veebileht on turvaline. Anname oma veebilehele juurdepääsuõigused ainult kontrollitult ning tagame, et isikuandmeid töötleb ainult volitatud ja kvalifitseeritud personal.

Kui edastame isikuandmeid oma partneritele, nõuame, et nad töötleksid ja kaitseksid isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsusavaldusele ja kehtivatele seadustele.

Isikuandmete avalikustamine

Võimaluse korral säilitame teie isikuandmeid turvalistes Euroopa andmekeskustes.

Kasutame näiteks järgmisi teenusepakkujaid:

 • Google
 • Leadoo
 • Crazy Egg

Mõned ülalnimetatud teenusepakkujad võivad varundada või edastada andmeid väljaspool ELi/EMP riike USA-sse.

Isikuandmetega seotud õigused

Oleme pühendunud järgima isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR) seoses andmesubjektide õigustega kogutud andmete suhtes. Määruse kohaselt on andmesubjektidel õigus

 • olla kursis oma isikuandmete töötlemisega
 • andmetele juurde pääseda
 • andmeid parandada
 • andmeid kustutada ja olla unustatud
 • andmete töötlemist piirata
 • andmeid teisaldada
 • andmete töötlemine vaidlustada
 • mitte lubada teha enda kohta automatiseeritud otsuseid.

Kirjalikud päringud tuleb saata aadressil dpo@enersense.com

Enersense Plc võib taotluse tagasi lükata või mõistlikku tasu nõuda, kui taotlus on selgelt alusetu või liigne või kui Enersense Plc-l on mõni muu õigustatud alus taotluse tagasilükkamiseks. Õigustatud alused võivad takistada Enersense Plc-l isikuandmete kustutamist, mis tuleb säilitada näiteks kohalike seaduste järgimiseks või kontrolljälje säilitamiseks kohaliku nõude esitamise perioodi lõpuni. Enersense Plc-l võib olla vaja andmeid säilitada ka lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Pange tähele, et kui Enersense Plc kaitseb või kustutab teie isikuandmed teie taotluse põhjal, ei pruugi ettevõte olla võimeline pakkuma teile teenuseid, mida soovite kasutada, või olete varem tellinud või taotlenud, ega paku teile sisu, mida soovite alla laadida või saada.

Selle privaatsusavalduse muutmine

Enersense Plc püüab pidevalt arendada oma veebilehte, äri- ja andmekaitseprotsesse ning tööriistu ja jätab endale õiguse seda privaatsusavaldust muuta. Enersense Plc soovitab teil seda privaatsusavaldust aeg-ajalt üle vaatama.

Vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele võib Enersense Plc teiega teiste kasutajaliideste kaudu ühendust võtta või kogutud kontaktandmeid kasutades teavitada teid uuendustest, millel on teile oluline mõju.