Kõrgepingevõrgud

Enersense on üks Baltikumi ja Põhjamaade suuremaid kõrgepingevõrkude ehitajaid ning hooldajaid.

Kõrgepingeliinid

Kõrgepingevõrgud on elektri ringlussüsteemi selgroog ja seda eriti Eestis, kus elektrijaamad on koondunud riigi ühte piirkonda. Enersense on üks Baltikumi ja Põhjamaade suuremaid kõrgepingevõrkude ehitajaid ning hooldajaid. Omame selleks vajalikku eritehnikat ning kvalifitseeritud töötajaid, mis võimaldab meil teha kõrgepingeprojekte ka „võtmed kätte”. Pea 70-aastase tegutsemise jooksul on Enersense rajanud tuhandeid kilomeetreid kõrgepingeliine, mille kogupikkusega saaks teha mitu tiiru ümber Eesti. Enamik elektrijaamadest väljuvaid ja kogu Eestit energiaga varustavaid kõrgepingeliine on meie ehitatud. Üks viimaseid projekte oli Tartu-Viljandi-Sindi 168 kilomeetri pikkune 330 kV õhuliin. Lähiaastate suurimaks projektiks on 330kV õhuliini ehitus Harkust läbi Lihula Sindini. Lisaks Eestile oleme teinud kõrgepingetöid Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus. Samuti omame kogemusi kesk- ja kõrgepinge merekaablite paigaldamisel, näiteks 110 kV merekaabli projekt Muhu saare ja mandri vahel.

Mõned näited meie tehtud töödest:

400kV õhuliinide ehitus

 • Hirvisuo-Kalajoki 400 kV õhuliin (Soome)
 • Stackbo-Hamra I 400 kV õhuliin (Rootsi)
 • Stackbo-Hamra II 400 kV õhuliin (Rootsi)
 • Stenkullen-Lindome 400 kV õhuliin (Rootsi)
 • Petäjäskoski-Vuennonkoski 400 kV õhuliin (Soome)

300kV õhuliinide ehitus

 • Kilingi-Nõmme – Eesti-Läti piir põhiprojekt ning IKÕ lepingute läbirääkimised
 • 330 kV õhuliini L357 Paide-Kiisa piksekaitse trossi vahetamine
 • 300 kV õhuliini L357 Paide-Kiisa gabariitide korratamine
 • Ventspils – Tume – Imanta 330/110 kV õhuliin
 • 330 kV õhuliini L356 Eesti – Paide gabariitide korrastamine
 • Grobina – Ventspils 330 kV ülekandeliin
 • Tartu – Sindi 330/110 kV õhuliin
 • Balti – Püssi 330 kV õhuliin
 • 330 kV õhuliini L364 Eesti EJ – Püssi gabariitide korrastamine
 • Eesti 330 kV jaotla õhuliini sisestuste ehitus
 • Kiisa 330/110 kV jaotla õhuliini sisestuste ehitus
Sähköasemien, voimajohtojen ja tuulivoiman rakentamispalvelut avaimet käteen -projekteina

Kõrgepinge alajaamad

Lisaks kõrgepingeliinidele oleme ka kogenud kõrgepinge alajaamade ehitaja alates konsulteerimisest, projekteerimisest ja ehitamisest kuni testimise ja pingestamiseni.

Mõned näited tehtud töödest:

330kV alajaamade ehitus

 • Sindi 110 kV jaotla

110 kV alajaamade ehitus

 • Rasina 35 kV alajaam
 • Aseri Tuulepargi 110/20 kV alajaam
 • Viljandi 110/35/10 kV alajaam
 • Rapla 110/35/10 kV alajaam