Energeetika

Pakume täislahendusi, mis hõlmab projekteerimist, seadmete ja materjalide hankimist, ehitustöid ning seadistus- ja mõõdistustöid.

Enersense sähköverkot
Energeetika

Kesk-ja madalpinge võrgud

Elektri kesk- ja madalpingevõrgud toovad elektri suurtootmisest tarbijateni ning nende töökindlus on kriitilise tähtsusega kogu ühiskonna jaoks.

Loe edasi
Enersense Keski- ja pienjänniteverkot
Energeetika

Kõrgepingevõrgud

Enersense on üks Baltikumi ja Põhjamaade suuremaid kõrgepingevõrkude ehitajaid ning hooldajaid.

Loe edasi
Tuulivoimapalvelut tuulipuiston käyttöönotosta ylläpitoon saakka
Energeetika

Tuulepargid

Enersense on osalenud peaaegu kõikide Eesti tuuleparkide ehitamisel või hooldamisel. Lisaks Eestile on meie toel rajatud mitmeid tuuleparke Soomes ja Leedus.

Loe edasi
Tänavavalgustus
Energeetika

Tänavavalgustus

Enersense on mitmetes linnades ja valdades üle Eesti ehitanud, rekonstrueerinud ja hooldanud tänavavalgustuse võrke.

Loe edasi
Talotekniikka, kerrostalorakentaminen, linjasaneeraukset, pientalorakentaminen, toimitilarakentaminen
Energeetika

Elektripaigaldiste audit

Enersense on Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud C tüüpi inspekteerimisasutus ja teostab vastavalt tellimustele II ja III liigi elektripaigaldiste auditeerimist.

Loe edasi
Kustannustehokkaat, yksinkertaiset ja helposti hallittavat huoltoseisokkipalvelut
Energeetika

Elektripaigaldiste mõõtmised ja katsetused

Elektripaigaldistes vajalike katsetuste ja mõõtmistega tegeleb Enersense EAK poolt akrediteeritud Katselabor.

Loe edasi